Sökning

SLS 1895 Skriva brev (1997)

Samling
445 svar på Folkkultursarkivets frågelista om brevskrivning.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning (förste arkivarie).

Materialet behandlat i artikel i Källan 2/1997 av Marika Rosenström.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 37
Samlingens omfattning
0,6 hyllmeter
3127 sidor
34 digitala objekt
41 fotografier
9 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 1895
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1997

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.