Sökning

SLS 1895 Skriva brev (1997)

Samling

445 svar på Folkkultursarkivets frågelista om brevskrivning.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning.

Materialet behandlat i artikel i Källan 2/1997 av Marika Rosenström.

Kontext
Arkivbildare
Folkkultursarkivets pristävling nr 37
Personer
Signum
SLS 1895
Ämnen
Samlingens omfattning
0,6 hyllmeter
3127 sidor
34 digitala objekt
41 fotografier
9 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1997

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.