Sökning

SLS 1904 a Ord från Åland excerperade för Dialektordboken (1997)

Samling
Ord från Åland excerperade från band för Dialektordboken.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
15 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1904 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1997

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.