Sökning

SLS 1905 Brev från Nova Finlandesa i Argentina (1997)

Samling
Korrespondens mellan Greta Holmberg som emigrerade till Argentina 1906 och några vänner i Finland.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
181 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 1905
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1997

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.