Sökning

SLS 1905 Brev från Nova Finlandesa i Argentina (1997)

Samling

Korrespondens mellan Greta Holmberg som emigrerade till Argentina 1906 och några vänner i Finland.

Personer
Signum
SLS 1905
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
181 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1997

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.