SLS 1992 Fotografisamling med Helsingforsmiljöer (2000-2007)

Samling
Fotografier av Helsingforsmiljöer, med anknytning till Gustav Sandbergs fotografier (SLS 1896).
Signum SLS 1992
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 12 poster
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum ca 2000-2007