Sökning

SLS 2133 Bertil Lundblads fotografier (2007)

Samling

99 st. svartvita positiv tagna av den svenska journalisten och fotografen Bertil Lundblad (1930-2004) i Helsingfors, Åbo och Nådendal kring första maj 1957. Bland motiven finns valborgs- och första majfirande studenter, politiska marscher, stadsvyer, Nordiska Antikvariska Bokhandeln, Åbo Akademi, Åbo domkyrka och Nådendals kyrka.

Personer
Signum
SLS 2133
Ämnen
Samlingens omfattning
0,21 hyllmeter
2 arkivenheter
5 sidor
99 digitala objekt
99 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
2007