SLS 2269 Äldre arkivinspelningar 1952-1986

Samling
Till samlingen har förts alla inspelningar som inte från tidigare hört till en SLS samling. Bland annat inspelningar gjorda på uppdrag av Folkmålskommisionen ingår i samlingen.
Samlingens omfattning
982 ljudband
992 digitala objekt
Signum SLS 2269
Innehåll/delar 27 poster
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R