Sökning

SLS 2269 Äldre arkivinspelningar 1952-1986

Samling

Till samlingen har förts alla inspelningar som inte från tidigare hört till en SLS samling. Bland annat inspelningar gjorda på uppdrag av Folkmålskommissionen ingår i samlingen.

Signum
SLS 2269
Samlingens omfattning
1104 digitala objekt
982 ljudband
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Begränsa samlingen