Sökning

SLS 2324 Minoritet i minoriteten (2016-2017)

Samling

Frågelista i samband med SLS arkivs deltagande i projektet "Finland 100 år i regnbågens färger". Frågelistan har 28 digitala svar och tre papperssvar.

Materialtyp
Samling
Signum
SLS 2324
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
1 fotografier
1 ljudband
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
2016-2017