SLS 2338 Kärlek, sex och relationer (2019)

Samling
Frågelistan handlar om (finlandssvenskarnas) uppfattningar och upplevelser av kärlek, sex och relationer. Insamlingen är gjord i samarbete med Lena Marander-Eklund, biträdande professor i Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi som en del av ett forskningsprojekt.

Tillgång till materialet anhålls i SLS kundjour med blanketten Anhållan om tillgång till skyddat material. Användning av frågelistan enligt prövning (arkivchef).
Signum SLS 2338
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum 2019-