SLS 2347 Duande och niande - hur gör vi i dag? (2019-2020)

Samling
Frågelista om tilltal. Totalt 257 svar, varav 236 kom in via webben, 2 svar via e-post och 18 svar skickades in per post.
Samlingens omfattning
0,03 hyllmeter
1 arkivenheter
Signum SLS 2347
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.