SLS 2350 Mottagna textmeddelanden 1997-2008

Samling
Samlingen innehåller ca 100 lappar och papper med nedskrivna, mottagna textmeddelanden.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
Signum SLS 2350
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 1997-2008