Sökning

SLS 253 b Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten III (1915)

Samling
Folktro, folkmedicin, reseberättelse.

Samlingen är en del av Unescos världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021. Kopia finns på microfiche i Vasa.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 29. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1916.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
312 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 253 b
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1915

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.