Sökning

SLS 253 b Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten III (1915)

Samling

Folktro, folkmedicin, reseberättelse.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 29. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1916.(FSFD) Finlands svenska folkdiktning VII:5. Folktro och trolldom. Magisk folkmedicin. Utgivet av Valter W. Forsblom. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1927.Rosenström, Marika: "Magisk folkmedicin. Hemlig kunskap nu som fritt kulturarv på webben". Källan 2/2021, s. 22-25.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 253 b
Ämnen
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
312 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1915