Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLS 253 b Sjukdomsbesvärjelser och Omlagelser från Syd-Österbotten III (1915)

Samling
Folktro, folkmedicin, reseberättelse.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 29. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1916.
Samlingens omfattning
0,05 hyllmeter
1 arkivenheter
312 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 253 b
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1915

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.