Sökning

SLS 297 Om folkmediciner i Replot eller beskrivningar över olika metoder att bota sjukdomar och sårnader med tillhjälp av naturliga medel. (1919)

Samling

Folkmedicin.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 297
Ämnen
Samlingens omfattning
9 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1919