Sökning

SLS 297 Om folkmediciner i Replot eller beskrivningar över olika metoder att bota sjukdomar och sårnader med tillhjälp av naturliga medel. (1919)

Samling
Folkmedicin.

Kopia finns på microfiche i Vasa
Samlingens omfattning
9 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 297
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1919

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.