Sökning

SLS 400 Lekar, spel och styrkeprov (1930)

Samling

Uppteckningar och fotografier om idrottslekar, lekar, styrkeprov och räkneramsor.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.Jfr SLS 397, SLS 399, SLS 403, SLS 404, SLS 414, SLS 445, SLS 487.Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954 .

Materialtyp
Samling
Personer
Signum
SLS 400
Ämnen
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
15 digitala objekt
16 fotografier
2 arkivenheter
69 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1930