Sökning

SLS 400 Lekar, spel och styrkeprov (1930)

Samling
Uppteckningar och fotografier om idrottslekar, lekar, styrkeprov och räkneramsor.

Jfr SLS 397, SLS 399, SLS 403, SLS 404, SLS 414, SLS 445, SLS 487.Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad i Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet . Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954 .
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
15 digitala objekt
16 fotografier
2 arkivenheter
69 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 400
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1930