SLS 49 Traditionsuppteckningar från Estland (Nuckö, Ormsö, Rågöarna) (1895)

Samling
Sagor, sägner, ordspråk, talesätt, gåtor, visor, livets högtider, bomärken och en alfabetisk ordlista skriven med grov ljudbeteckning. 412 ord, 117 bomärken.

Reseberättelse finns i Förhandlingar och uppsatser 10. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1897. Delvis behandlad av Gideon Danell i Svi-Estonica XI (NF2) och XII (NF3).
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
256 sidor
SignumSLS 49
Personer
Ämnen
Innehåll/delar1 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1895