Sökning

SLS 822 Smide i Lappträsk (1934)

Samling
Fotografi av smedja, teckningar av smidesverktyg.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 fotografier
14 sidor
25 skisser
Språk
svenska
Signum SLS 822
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1934

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.