SLS 990 a Utvandrarna. Minnen om emigrationen från Finlands svenskbygder (1970)

Samling
175 svar på förfrågan om emigrationen från Finlands svenskbygder.

Frågelistan fritt tillgänglig.
Samlingens omfattning
0,61 hyllmeter
10 arkivenheter
19 digitala objekt
1973 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 990 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.