Sökning

SLSA 1015 Brev till Aina och Erik Estlander (1922-1929)

Arkiv

Brev till Erik och Aina Estlander från Katarina och Elisabeth Maltchikovsky, pass samt fotografier och bilder.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Personer
Signum
SLSA 1015
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
4 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1922-1929

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.