Sökning

SLSA 1018 Robert Alftans arkiv‎ (1951–2017)

Arkiv

Arkivet innehåller Robert Alftans personliga handlingar, korrespondens, fotografier, skönlitterära manuskript, artiklar, dagböcker m.m. med anknytning till hans verksamhet som journalist och författare.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Robert Alftan har även material i Teatermuseets arkiv.

Kontext
Arkivbildare
Robert Alftan
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1018 (Unik identifiering)
SLSA 1018 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1951–2017
Andra titlar
Robert Alftans arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 9.0 hm
Hyllmeter oordnat 2.5 hm
Förvaringsenheter 119.0
Fotografier 550.0
Ljud 16.0
Rörlig bild 5.0
Språk
svenska
finska
engelska
tyska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Cypern, Cypern
Tammerfors, Tammerfors, Birkaland, Finland