Sökning

SLSA 1103 Sarvlaks arkiv (1651-1973)

Arkiv

Sarvlaks arkiv består av ett antal olika s. k. underarkiv. I arkivet ingår dels Sarvlaks gårdsarkiv dels personarkiv. I gårdsarkivet ingår handlingar (bl.a. juridiska-, och ekonomiska handlingar samt ca. 100 kartor) i anknytning till gårdsdriften på Sarvlaks. I Sarvlaks arkiv ingår även Axel Berndtsons, Ernst von Borns och Viktor Magnus Von Borns brevsamlingar och privata handlingar. I Viktor Magnus och speciellt i Ernst von Borns arkiv ingår även en större mängd handlingar i anknytning till deras politiska verksamhet. I Sarvlaks arkiv finns även brev rörande flera medlemmar av släkterna von Born, Creutz, von Morian, Edelfelt och de la Chapelle. Handlingar rörande ungdomens arbetsläger på Stor-Sarvlaks gård somrarna 1942 och 1943. Handlingar rörande Fantsnäs gård, de äldsta från 1500-talet med innehållsförteckning av V.M. von Born. Fotografier.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1103
Ämnen
Samlingens omfattning
2300 fotografier
492 arkivenheter
57 hyllmeter
810 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin P
Datum
1651-1973
Begränsa samlingen