SLSA 1103 Sarvlaks arkiv (1651-1973)

Arkiv
Sarvlaks arkiv består av ett antal olika s. k. underarkiv. I arkivet ingår dels Sarvlaks gårdsarkiv dels personarkiv. I gårdsarkivet ingår handlingar (bl.a. juridiska-, och ekonomiska handlingar samt ca. 100 kartor) i anknytning till gårdsdriften på Sarvlaks. I Sarvlaks arkiv ingår även Axel Berndtsons, Ernst von Borns och Viktor Magnus Von Borns brevsamlingar och privata handlingar. I Viktor Magnus och speciellt i Ernst von Borns arkiv ingår även en större mängd handlingar i anknytning till deras politiska verksamhet. I Sarvlaks arkiv finns även brev rörande flera medlemmar av släkterna von Born, Creutz, von Morian, Edelfelt och de la Chapelle. Handlingar rörande ungdomens arbetsläger på Stor-Sarvlaks gård somrarna 1942 och 1943. Handlingar rörande Fantsnäs gård, de äldsta från 1500-talet med innehållsförteckning av V.M. von Born. Fotografier.
Samlingens omfattning
2300 fotografier
492 arkivenheter
57 hyllmeter
710 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1103
Personer
Ämnen
Innehåll/delar 1 poster
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin P