Sökning

SLSA 1173 Släkten Söderhjelms arkiv (1844-1990)

Arkiv

Arkivet består av handlingar rörande medlemmar av släkten Söderhjelm samt släkten Brunou, bl.a. brev, dagböcker, fotografier, tryckalster, släktutredningar.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1173
Ämnen
Samlingens omfattning
1 ljudband
2 hyllmeter
40 arkivenheter
700 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1844-1990