Sökning

SLSA 1173 Släkten Söderhjelms arkiv (1844-1990)

Arkiv
Arkivet består av handlingar rörande medlemmar av släkten Söderhjelm samt släkten Brunou, bl.a. brev, dagböcker, fotografier, tryckalster, släktutredningar.
Arkivbildare söderhjelm släkten
Samlingens omfattning
1 ljudband
2 hyllmeter
40 arkivenheter
700 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1173
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1844-1990

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.