Sökning

SLSA 1205 Högvalla Kamratförbund r.f:s arkiv (1915-1990)

Arkiv

Arkivet består främst av fotografier från Högvalla och Elsa Bonsdorffs och Runa Melanders personliga handlingar.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Personer
Signum
SLSA 1205
Ämnen
Samlingens omfattning
0,45 hyllmeter
2175 fotografier
5 filmer
7 arkivenheter
72 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
ca 1915-1990

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.