Sökning

SLSA 1219 Karl Emil och Sonja Ståhlbergs arkiv (1862-1982)

Arkiv
Brev och personliga dokument som tillhört Karl Emil Ståhlberg, bl.a. korrespondens med hustrun Sonja. Familjefotografier och fotografier från operett- och revyteatern "Apolloteatern". Ingeborg Ekmans bok "Familjen Karl Emil Ståhlberg".
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
159 digitala objekt
2089 fotografier
25 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1219
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1862-1982

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.