Sökning

SLSA 1219 Karl Emil och Sonja Ståhlbergs arkiv (1862-1982)

Arkiv

Brev och personliga dokument som tillhört Karl Emil Ståhlberg, bl.a. korrespondens med hustrun Sonja Ståhlberg. Familjefotografier och fotografier från operett- och revyteatern "Apolloteatern". Ingeborg Ekmans bok "Familjen Karl Emil Ståhlberg".

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1219
Ämnen
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
159 digitala objekt
2089 fotografier
25 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1862-1982