Sökning

SLSA 1222 Teaterföreningen Lillans arkiv (1940-2004)

Arkiv

Protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, ekonomiska handlingar, pjäsmanuskript, rollhäften, sångtexter, noter, affischer, programblad, fotografier, diabilder, video- och ljudband, urklipp m.m. Arkivet innehåller också handlingar rörande Aktiebolaget Lilla teatern.

Personer
Signum
SLSA 1222
Ämnen
Samlingens omfattning
154 filmer
20200 fotografier
21,06 hyllmeter
640 digitala objekt
99 ljudband
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1940-2004