Sökning

SLSA 1222 Teaterföreningen Lillans arkiv‎ (1940–2004)

Arkiv

Protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, ekonomiska handlingar, pjäsmanuskript, rollhäften, sångtexter, noter, affischer, programblad, fotografier, diabilder, video- och ljudband, urklipp m.m. Arkivet innehåller också handlingar rörande Aktiebolaget Lilla teatern.

Kontext
Arkivbildare
Lilla Teatern
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1222 (Unik identifiering)
SLSA 1222 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1940–2004
Andra titlar
Teaterföreningen Lillans arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 21.06 hm
Fotografier 20200.0
Ljud 99.0
Rörlig bild 154.0
Hyllmeter oordnat 0.1 hm
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland