Sökning

SLSA 1222 Teaterföreningen Lillans arkiv (1940-2004)

Arkiv
Protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, ekonomiska handlingar, pjäsmanuskript, rollhäften, sångtexter, noter, affischer, programblad, fotografier, diabilder, video- och ljudband, urklipp m.m. Arkivet innehåller också handlingar rörande Aktiebolaget Lilla teatern.
Arkivbildare Lilla teatern Teaterföreningen Lillan
Samlingens omfattning
154 filmer
20200 fotografier
21,06 hyllmeter
638 digitala objekt
99 ljudband
Språk
svenska
Signum SLSA 1222
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1940-2004