Search

SLSA 1228 Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv‎ (1964–1981)

Archive

Stadgar, protokoll, medlemscirkulär, korrespondens, kursmaterial, verksamhetsberättelser, turnématerial m.m. samt fotografier och urklipp från åren 1964-1981, dvs under Bjarne Lönegrens tid som ordförande för förbundet.

Context
Records Creator
Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f.
Content Type
Archive
Reference codes
SLSA 1228 (Unique identifier)
SLSA 1228 (Old technical)
Subject actor
Bjarne Lönegren
Date
1964–1981
Other Titles
Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv
Extent
Hyllmeter ordnat 0.16 hm
Förvaringsenheter 3.0
Fotografier 60.0
Language
Swedish
Finding Aid
Location
Helsingfors, Magasin R

The archive/collection does not contain records, or the data is not public.