Sökning

SLSA 1228 Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv‎ (1964–1981)

Arkiv

Stadgar, protokoll, medlemscirkulär, korrespondens, kursmaterial, verksamhetsberättelser, turnématerial m.m. samt fotografier och urklipp från åren 1964-1981, dvs under Bjarne Lönegrens tid som ordförande för förbundet.

Kontext
Arkivbildare
Centralförbundet för svenska teateramatörer i Finland r.f.
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1228 (Unik identifiering)
SLSA 1228 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Bjarne Lönegren
Datum
1964–1981
Andra titlar
Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.16 hm
Förvaringsenheter 3.0
Fotografier 60.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R