Sökning

SLSA 1253 Wava Stürmers arkiv (1958-2003)

Arkiv
Korrespondens från 1960-1980-talen, manuskript till föredrag, tidningsartiklar och debattinlägg i huvudsak från 1970-1980-talen och övriga personliga handlingar.
Samlingens omfattning
0,12 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1253
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1958-2003

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.