SLSA 1312 Thelma Starckjohann-Bruuns arkiv (1853)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, fotografier, dagböcker samt övriga handlingar med anknytning till familjen Starckjohann, främst Thelma Bruun f. Starckjohann och hennes far Peter Starckjohann. Till arkivet hör även handlingar rörande familjeföretaget Oy Starckjohann & Co Ab. Därtill finns handlingar som tillhört Brynjolf Bruuns norska farföräldrar Hans Bruun och Hanna Bruun f. Knudsen samt deras syskon, föräldrar och barn.
Samlingens omfattning
1 hyllmeter
28 arkivenheter
3753 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1312
SignumSLSA 1312
Personer
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1853–2012