Sökning

SLSA 1312 Thelma Starckjohann-Bruuns arkiv (1853-2012)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier, dagböcker samt övriga handlingar med anknytning till familjen Starckjohann, främst Thelma Bruun f. Starckjohann och hennes far Peter Starckjohann. Till arkivet hör även handlingar rörande familjeföretaget Oy Starckjohann & Co Ab. Därtill finns handlingar som tillhört Brynjolf Bruuns norska farföräldrar Hans Bruun och Hanna Bruun f. Knudsen samt deras syskon, föräldrar och barn.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1312
Samlingens omfattning
1 hyllmeter
12 digitala objekt
28 arkivenheter
3753 fotografier
Språk
svenska
finska
engelska
norska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1853-2012