SLSA 1312 Thelma Starckjohann-Bruuns arkiv (1853-2012)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, fotografier, dagböcker samt övriga handlingar med anknytning till familjen Starckjohann, främst Thelma Bruun f. Starckjohann och hennes far Peter Starckjohann. Till arkivet hör även handlingar rörande familjeföretaget Oy Starckjohann & Co Ab. Därtill finns handlingar som tillhört Brynjolf Bruuns norska farföräldrar Hans Bruun och Hanna Bruun f. Knudsen samt deras syskon, föräldrar och barn.
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
1 hyllmeter
28 arkivenheter
3753 fotografier
Språk
svenska
finska
engelska
norska
Signum SLSA 1312
Personer
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.