Sökning

SLSA 1316 Kjell Westös arkiv (1961-2013)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, biographica, manuskript, arbetsmaterial, föredrag, recensioner, tidningsurklipp och tryckalster, fotografier och inspelningar.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1316
Ämnen
Samlingens omfattning
1,7 hyllmeter
28 arkivenheter
51 fotografier
Språk
svenska
finska
engelska
tyska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1961-2013