Sökning

SLSA 1316 Kjell Westös arkiv (1961-2013)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, biographica, manuskript, arbetsmaterial, föredrag, recensioner, tidningsurklipp och tryckalster, fotografier och inspelningar.
Samlingens omfattning
1,7 hyllmeter
28 arkivenheter
51 fotografier
Språk
svenska
finska
engelska
tyska
Signum SLSA 1316
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1961-2013

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.