Sökning

SLSA 1319 Släkten Munsterhjelms arkiv (1764-1976)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier, manuskript samt övriga handlingar med anknytning till släkten Munsterhjelm. En del av den äldsta korrespondensen förekommer både i original och i avskriven version. I vissa fall förekommer endast avskrifter. Därtill finns även handlingar som berör en del av arkivbildarnas arbete och verksamhet, exempelvis Gustaf Munsterhjelms omfattande släktforskning. I arkivet ingår också handlingar rörande flera medlemmar i släkterna Pontán och Holmström. Arkivets språk är huvudsakligen svenska. Enstaka handlingar på finska, tyska, franska och ryska förekommer. Arkivet är uppdelat efter elva arkivbildare och därefter följer bl.a. en familjekrönika i flera band, herrgårdsrelaterade handlingar och handlingar som knyter an till övriga släktingar.

Se även SLSA 1291 Sofie Jeannette Munsterhjelms arkiv, SLS 950 En nyländsk herrgårdsdagbok 1799-1801.

Personer
Signum
SLSA 1319
Ämnen
Samlingens omfattning
136 arkivenheter
1400 skisser
2145 fotografier
3 kartor
9 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1764-1976

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.