Sökning

SLSA 1319 Släkten Munsterhjelms arkiv‎ (1764–1976)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier, manuskript samt övriga handlingar med anknytning till släkten Munsterhjelm. En del av den äldsta korrespondensen förekommer både i original och i avskriven version. I vissa fall förekommer endast avskrifter. Därtill finns även handlingar som berör en del av arkivbildarnas arbete och verksamhet, exempelvis Gustaf Munsterhjelms omfattande släktforskning. I arkivet ingår också handlingar rörande flera medlemmar i släkterna Pontán och Holmström. Arkivets språk är huvudsakligen svenska. Enstaka handlingar på finska, tyska, franska och ryska förekommer. Arkivet är uppdelat efter elva arkivbildare och därefter följer bl.a. en familjekrönika i flera band, herrgårdsrelaterade handlingar och handlingar som knyter an till övriga släktingar.

Se även SLSA 1291 Sofie Jeannette Munsterhjelms arkiv, SLS 950 En nyländsk herrgårdsdagbok 1799-1801.

Kontext
Arkivbildare
Anders Johan MunsterhjelmGustav Riggert MunsterhjelmHjalmar MunsterhjelmSofie Johanna Jeannette MunsterhjelmAnders Gustaf MunsterhjelmRichard MunsterhjelmHilda MunsterhjelmGustaf MunsterhjelmEbba MunsterhjelmAnders MunsterhjelmRiggert Munsterhjelm
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1319 (Unik identifiering)
Datum
1764–1976
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång
Rajoitettu
Andra titlar
Släkten Munsterhjelms arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 9.0 hm
Förvaringsenheter 136.0
Fotografier 2145.0
Skisser/ritningar 1400.0
Kartor 3.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.