Sökning

SLSA 1323 Systrarna Söderhjelms korrespondens (1886-1928)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan Gerda Nordgren, Sanny Estlander, Hedvig Söderhjelm, Alma Söderhjelm och Elise Söderhjelm, döttrar till häradsdomaren, prokuratorn Werner Woldemar Söderhjelm och Amanda Olivia Clouberg.

Se också SLSA 635, 670, 772, 916 och 1173 för handlingar om systrarna Söderhjelm. Alma Söderhjelms arkiv förvaras på ÅAB.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1323
Ämnen
Samlingens omfattning
0,15 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1886-1928