Sökning

SLSA 1323 Systrarna Söderhjelms korrespondens (1886-1928)

Arkiv
Arkivet innehåller korrespondens mellan Gerda, Sanny, Hedvig, Alma och Elise Söderhjelm, döttrar till häradsdomaren, prokuratorn Werner Woldemar Söderhjelm och Amanda Olivia Clouberg. I arkivet finns bl.a. korrespondens mellan Hedvig och Gerda under inbördeskriget 1918 då deras hemstäder Helsingfors och Viborg styrdes av de röda.

Se också SLSA 635, 670, 772, 916 och 1173 för handlingar om systrarna Söderhjelm. Alma Söderhjelms arkiv förvaras på ÅAB.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1323
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1886-1928

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.