Sökning

SLSA 1324 Handelsgillets i Wiborg arkiv (1891-2004)

Arkiv
Föreningshandlingar (stadgar, medlemmar, protokoll mm.), bokföring, material relaterat till Viborg, bl.a. Svenska Lyceum i Wiborg
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
20 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1324
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1891-2004

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.