Sökning

SLSA 1324 Handelsgillets i Wiborg arkiv (1891-2004)

Arkiv

Föreningshandlingar (stadgar, medlemmar, protokoll mm.), bokföring, material relaterat till Viborg, bl.a. Svenska Lyceum i Wiborg

Signum
SLSA 1324
Ämnen
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
20 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1891-2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.