Sökning

SLSA 1342 Svenska Skolhistoriska föreningens i Finland arkiv (1885-2001)

Arkiv
Protokoll, årsberättelser, räkenskaper, manuskript, fotografier, teckningar, urklipp och tryckalster. Arkivet innehåller även handlingar rörande Finlands svenska skolmuseum, lärarföreningar samt svenska folk- och samskolor.
Samlingens omfattning
1003 skisser
1303 fotografier
3,1 hyllmeter
47 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1342
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1885-2001

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.