Sökning

SLSA 1345 Brev från Zacharias Topelius till Fredrik och Olivia Forsius (1883-1893)

Arkiv
Arkivet består av brev som Zacharias Topelius skrivit till stadsläkaren i Nykarleby, medicine och kirurgiedoktorn Kristian Fredrik Forsius (1825-1905) och hans hustru Olivia Forsius f. Witting (1837-1932), samt avskrifter av breven.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1345
Personer
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1883-1893

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.