SLSA 1392 Astrid Michelssons och Thure Schulmans arkiv (1912-1925)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens mellan Astrid Michelsson (g. Schulman) och Thure Schulman 1913-1925, en del andra inkomna brev, samt fotografier.
Samlingens omfattning
0,38 hyllmeter
239 fotografier
6 arkivenheter
Signum SLSA 1392
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 1912-1925