Sökning

SLSA 1393 Släkterna Furuhjelm och Golowins arkiv (1728-1984)

Arkiv
Arkivet består av brev och andra handlingar rörande Enok Hjalmar Furuhjelm och hans familj samt sondottern Maggie Golowin och hennes make Leo Golowin. Arkivet innehåller också äldre handlingar rörande släkten Golowin.
Samlingens omfattning
0,67 hyllmeter
15 arkivenheter
384 fotografier
7 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1393
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1728-1984