Sökning

SLSA 1413 Släkten Norrmans arkiv (1887-1980)

Arkiv

Brev och handlingar med anknytning till släkterna Broända, Norrman, Bjon och Sandberg. Sofia f. Broända och Fredrik Bjon, senare Norrman, emigrerade till USA i slutet av 1800-talet. De gifte sig där, fick fyra barn och flyttade tillbaka till Kronoby 1907 där de drev en lanthandel. Den äldsta dottern Minnie Norrman gifte sig med Viktor Sandberg och fick tre barn. Sonen i familjen, Waldemar Norrman, blev dödad den 31.1.1918 av rödgardister i inbördeskriget. Dottern Dagmar Norrman verkade som lotta under 1940-talet. Den yngsta dottern Edith gifte sig med Fritjof Slotte och fick fyra barn.

Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1413
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
533 fotografier
7 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
ca 1887-1980