Sökning

SLSA 1422 Ralf Parlands arkiv (1934-1995)

Arkiv

Personliga handlingar, korrespondens, manuskript till artiklar, kolumner, recensioner, noveller, romaner, dikter m.m., tidningsurklipp och trycksaker med bidrag av Ralf Parland samt fotografier, teckningar och målningar

Signum
SLSA 1422
Ämnen
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
127 skisser
20 arkivenheter
350 fotografier
6 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1934-1995

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.