Sökning

SLSA 1422 Ralf Parlands arkiv (1934-1995)

Arkiv
Personliga handlingar, korrepsondens, manuskript till artiklar, kolumner, recensioner, noveller, romaner, dikter m.m., tidningsurklipp och trycksaker med bidrag av Ralf Parland samt fotografier, teckningar och målningar
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
127 skisser
20 arkivenheter
350 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1422
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1934-1995

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.