SLSA 1425 Hilmer Brommels arkiv (1920-1984)

Arkiv
Brev och handlingar med anknytning till arkivbildarens familj och till hans verksamhet inom trävaruindustri, samt till hans intresse för konst och arkitektur.
Samlingens omfattning
0,44 hyllmeter
1 skisser
122 fotografier
8 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1425
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.