Sökning

SLSA 1435 Rolf Johanssons arkiv (1957-2017)

Arkiv

Manuskript, handlingar rörande forskningsprojekt, personliga handlingar, korrespondens och fotografier. Gränsåren anger Johanssons levnadsår, men det finns forskningsmaterial som gäller början av 1900-talet i arkivet.

Signum
SLSA 1435
Ämnen
Samlingens omfattning
0,5 hyllmeter
391 fotografier
7 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1957-2017

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.