Sökning

SLSA 194 Familjen Lerches arkiv (1886-1934)

Arkiv

I arkivet ingår bl. a. fotografier, Elsa Lerches (f. Palmroth) minnesalbum och ämbetsbetyg.

Fotografierna förvaras på SLS på Riddaregatan 5.Signum SLSA 194 ursprungligen använt för brev från C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 181.

Personer
Signum
SLSA 194
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1886-1934

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.