Sökning

SLSA 194 Familjen Lerches arkiv (1886-1934)

Arkiv
I arkivet ingår bl. a. fotografier, Elsa Lerches (f. Palmroth) minnesalbum och ämbetsbetyg.

Fotografierna förvaras på SLS på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 194
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.