Search

SLSA 207 Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.‎ (1656–1793)

Archive

Samlingen innehåller handlingar rörande Eric Brunnius, latinska texter som eventuellt ingått i prästernas utbildning på 1700-talet och diverse avskrifter från församlingar i Torneåtrakten. I samlingen ingår även handlingar rörande botande av sjukdomar. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt .

Context
Records Creator
Fredrik William Neunstedt
Content Type
Archive
Reference codes
SLSA 207 (Unique identifier)
SLSA 207 (Old technical)
Subject actor
Eric Brunnius
Subjects
Date
1656–1793
Other Titles
Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.
Extent
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Language
Swedish
Finding Aid
Location
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Associated Locations
Torneå, Torneå, Lappland, Finland

Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.‎ (1656–1793) SLSA 207

View Full Collection