Sökning

SLSA 559 Familjen von Kraemers arkiv (1810-1953)

Arkiv

Arkivet består av släktkorrespondens och handlingar av personlig karaktär rörande Hedvig, Axel, Margaretha, Gustava och Gustav Wilhelm von Kraemer samt diverse urklipp och inbjudningar. I arkivet ingår även Gustav Wilhelm von Kraemers biografiska anteckningar.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 559
Ämnen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1810-1953

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.