Sökning

SLSA 559 Familjen von Kraemers arkiv‎ (1810–1953)

Arkiv

Arkivet består av släktkorrespondens och handlingar av personlig karaktär rörande Hedvig, Axel, Margaretha, Gustava och Gustav Wilhelm von Kraemer samt diverse urklipp och inbjudningar. I arkivet ingår även Gustav Wilhelm von Kraemers biografiska anteckningar.

Kontext
Arkivbildare
familjen von Kraemer
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 559 (Unik identifiering)
SLSA 559 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Gustav Wilhelm von Kraemer
Gustava von Kraemer
Axel von Kraemer
Hedvig von Kraemer
Margareta von Kraemer
Datum
1810–1953
Andra titlar
Familjen von Kraemers arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.08 hm
Förvaringsenheter 2.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Familjen von Kraemers arkiv‎ (1810–1953) SLSA 559

Visa hel samlingen