Sökning

SLSA 559 Familjen von Kraemers arkiv (1810-1953)

Arkiv
Arkivet består av släktkorrespondens och handlingar av personlig karaktär rörande Hedvig, Axel, Margaretha, Gustava och Gustav Wilhelm von Kraemer samt diverse urklipp och inbjudningar. I arkivet ingår även Gustav Wilhelm von Kraemers biografiska anteckningar.
Arkivbildare Kraemer von familjen
Samlingens omfattning
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 559
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1810-1953

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.