Sökning

SLSA 661 Släkten Pippings arkiv (1861-1963)

Arkiv
Arkivet består av tre större helheter: Aline Pippings, Anna Pippings och Knut Hugo Pippings arkiv. I arkivet ingår även en mindre mängd brev till medlemmar av släkterna von Rosen, Enehjelm, Westermarck och Blomqvist. I Aline Pippings arkiv ingår bl. a. hennes brevsamling, dagböcker samt manuskript och anteckningar i anknytning till översättningen av Dantes "Divina Commedia". I Anna och Knut Hugo Pippings arkiv ingår främst deras brevsamlingar.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. I SLS bibliotek finns Aline Pippings översättning av Dantes "Inferno". Boken innehåller Aline Pippings ändringar inför den andra reviderade upplagan.
Arkivbildare Pipping släkten
Samlingens omfattning
115 fotografier
4 digitala objekt
4,5 hyllmeter
42 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 661
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1861-1963

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.