SLSA 662 Arvid Mörnes manuskript

Arkiv
Arkivet består av manuskript till Arvid Mörnes litterära produktion, forskningsmaterial, föreläsningsmanuskript och tidningsurklipp med Mörnes egna artiklar, artiklar som berör Mörne och ämnen som intresserat honom. I arkivet ingår även föredrag och handlingar i anknytning till Mörnes politiska verksamhet, rese- och självbiografiska anteckningar samt ett kortregister över artiklar och recensioner av och om Mörne.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. För mera material om Arvid Mörne, se också SLSA 620, SLSA 1120, SLSA 667, SLSA 707, SLSA 784, SLSA 876.
Samlingens omfattning
4,45 hyllmeter
51 arkivenheter
70 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 662
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.