SLSA 703 Hagelstamska släktarkivet (1779-1987)

Arkiv
Arkivet består av släktkorrespondens och diverse handlingar rörande medlemmar av släkten Hagelstam, samt dagböcker, resedagböcker och fotografier m.m. I arkivet ingår även handlingar rörande Westerkulla gård.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
2,27 hyllmeter
249 fotografier
35 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 703
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.