SLSA 703 Hagelstamska släktarkivet (1779)

Arkiv
Arkivet består av släktkorrespondens och diverse handlingar rörande medlemmar av släkten Hagelstam, samt dagböcker, resedagböcker och fotografier m.m. I arkivet ingår även handlingar rörande Westerkulla gård.

Fotografierna förvaras i HLA.
Samlingens omfattning
2,27 hyllmeter
234 fotografier
35 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 703
SignumSLSA 703
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1779–1987