Sökning

SLSA 703 Hagelstamska släktarkivet (1779-1987)

Arkiv

Arkivet består av släktkorrespondens och diverse handlingar rörande medlemmar av släkten Hagelstam, samt dagböcker, resedagböcker och fotografier m.m. I arkivet ingår även handlingar rörande Westerkulla gård.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 703
Ämnen
Samlingens omfattning
2,53 hyllmeter
250 fotografier
37 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1779-1987

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.