Sökning

SLSA 703 Hagelstamska släktarkivet (1779-1987)

Arkiv
Arkivet består av släktkorrespondens och diverse handlingar rörande medlemmar av släkten Hagelstam, samt dagböcker, resedagböcker och fotografier m.m. I arkivet ingår även handlingar rörande Westerkulla gård.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Arkivbildare Hagelstam släkten
Samlingens omfattning
2,27 hyllmeter
249 fotografier
35 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 703
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1779-1987

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.