Sökning

SLSA 716 Fredrik Ravanders arkiv

Arkiv
I arkivet ingår bl.a. ett odaterat manuskript till ett svenskt-ryskt lexikon och en kopia av modern Johanna Aurora Lohmans dagbok 1836-1839.

Originalet till dagboken förvaras i Ålands landskapsarkiv.Signum SLSA 716 ursprungligen använt för material rörande C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 670.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 716
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.