Sökning

SLSA 720 Johan Wredes arkiv (1960-2000)

Arkiv
I arkivet ingår korrespondens med institutioner och privatpersoner 1970–1989, handlingar rörande Wredes tid som professor och prorektor vid Helsingfors universitet, handlingar rörande konferenser, utlandsvistelser, seminarier och forskarkurser, föredrag och artiklar samt handlingar rörande promotionen vid universitetet 1994. I arkivet finns därtill fotografier, almanackor, material (med textkritisk kommentar) till J. L. Runebergs Fänrik Ståls sägner, material om Arvid och Barbro Mörne samt material som J. Wrede använt vid arbetet med "Sången om Aniara" på 1960-talet.

Signum SLSA 720 ursprungligen använt för handlingar rörande Bernhard Estlander som sammanslagits med SLSA 670.
Samlingens omfattning
3 fotografier
4,9 hyllmeter
77 arkivenheter
8 ljudband
Språk
svenska
Signum SLSA 720
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1960-2000

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.