Sökning

SLSA 720 Johan Wredes arkiv (1960-2000)

Arkiv

I arkivet ingår korrespondens med institutioner och privatpersoner 1970–1989, handlingar rörande Wredes tid som professor och prorektor vid Helsingfors universitet, handlingar rörande konferenser, utlandsvistelser, seminarier och forskarkurser, föredrag och artiklar samt handlingar rörande promotionen vid universitetet 1994. I arkivet finns därtill fotografier, almanackor, material (med textkritisk kommentar) till J. L. Runebergs Fänrik Ståls sägner, material om Arvid och Barbro Mörne samt material som J. Wrede använt vid arbetet med "Sången om Aniara" på 1960-talet.

Signum SLSA 720 ursprungligen använt för handlingar rörande Bernhard Estlander som sammanslagits med SLSA 670.

Personer
Signum
SLSA 720
Ämnen
Samlingens omfattning
3 fotografier
4,9 hyllmeter
8 ljudband
80 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1960-2000

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.