Sökning

SLSA 744 Material rörande J. M. J. af Tengströms resa till New York och Java (1848-1850)

Arkiv

I arkivet ingår dagboksanteckningar, tidningsurklipp och brev till de hemmavarande från Johan Martin Jacob af Tengströms resa till Java och New York 1848–1850.

Reseanteckningarna finns publicerade i HLS 51 (1976). Material rörande Johan Martin Jacob af Tengström förvaras också i NB.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 744
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1848-1850

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.