Search

SLSA 744 Material rörande J. M. J. af Tengströms resa till New York och Java‎ (1848–1850)

Archive

I arkivet ingår dagboksanteckningar, tidningsurklipp och brev till de hemmavarande från Johan Martin Jacob af Tengströms resa till Java och New York 1848–1850.

Reseanteckningarna finns publicerade i HLS 51 (1976). Material rörande Johan Martin Jacob af Tengström förvaras också i NB.

Context
Records Creator
Johan Martin Jacob af Tengström
Content Type
Archive
Reference codes
SLSA 744 (Unique identifier)
Subjects
Date
1848–1850
Extent
Hyllmeter ordnat 0.01 hm
Förvaringsenheter 1.0
Language
Swedish
Finding Aid
Location
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Associated Locations
Java, Indonesien
New York, New York City, New York, USA